برگزاری کنفرانس به 29شهریورماه 1398 موکول گردید


با توجه به درخواست و استقبال چشم‌گیر اساتید، دانشجویان، محققان و پژوهشگران از اولین کنفرانس بین المللی دانشمندان کشورهای جاده ابریشم و با توجه به مصادف شدن کنفرانس با ماه مبارک رمضان و در خواست شرکت حضوری پژوهشگران در این کنفرانس ، بر اساس تصمیم دبیر خانه، برگزاری کنفرانس به 29(بیستم و نهم)شهریور ماه 1398 موکول گردید.

آخرین ارسال مهلت مقالات تا 30 مرداد ماه تمدید شد

 

با تشکر

دبیر خانه کنفرانس