مرکز پژوهش های جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز به عنوان همکار علمی کنفرانس


 

​مرکز پژوهش های جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز ، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی دانشمندان جاده ابریشم  به عنوان یکی از حامیان و همکاران علمی این کنفرانس اعلام آمادگی کرد