اعضای شورای سیاست گذاری

دکتر مسعود نصرتی(رییس مجمع جهانی شهر های جاده ابریشم)

دکتر محمد مهدی زاهدی (عضو کمسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی)

دکتر مجید قاسمی سیانی(رییس خانه اندیشمندان علوم انسانی و عضو هیات علمی  دانشگاه خوارزمی )

دکتر علیرضا احمدیان (دبیر مجمع جهانی شهر های جاده ابریشم )

دکتر غلامرضا کریمی (دبیر کل سازمان بین المللی آی سسکو و قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رییس مدارس خارج از کشور )

دکتر سید کاظم علوی پناه (دانشگاه تهران)

دکتر حسن افراخته(دانشگاه خوارزمی)

دکتر یوسف عرفانی فرد (دانشگاه تهران )

دکتر فاطمه کاتب(دانشگاه الزهرا)

دکتر مسعود بیژنی(دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر عباس سعیدی(دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر حسن حضرتی(دانشگاه تهران)

دکتر احمد تمیم داری(دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر علی فقیه(دانشگاه شیراز)

دکتر سید محمد جعفر ناظم السادات(دانشگاه شیراز)

دکتر نجمه نیسانی سامانی(دانشگاه تهران)

دکتر کرامت الله زیاری(دانشگاه تهران)

دکتر خلیل رضایی(دانشگاه خوارزمی )

دکتر ابراهیم فتاحی (پژوهشکده سازمان هواشناسی کشور)

دکتر منوچهر فرج زاده (دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر علی گلی (دانشگاه شیراز )

دکتر حسن خسروی (دانشگاه تهران)

دکتر محمد امینی فارسانی (دانشگاه علم و صنعت ایران )

دکتر موسی عوض زاده (دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)

دکتر آرش جاعل (دانشگاه پیام نور)

 

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.